Ifølge Fundatsen er Fondens formål følgende:

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og tiltag, der kan tjene til at udvikle og fremme dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri.De nærmere kriterier for hvilke aktiviteter Fonden ønsker at støtte finder du under Fondens Uddelingspolitik under punktet ”Vejledning til ansøgning”. Fonden ser gerne ansøgninger om aktiviteter der er innovative, fremadrettede og forretningsorienterede. Det vil sige projekter der udvikler kompetencerne og konkurrenceevnen i den danske maritime sektor. Fondens Sekretariat kan give dig vejledning før du indsender din ansøgning.

Ansøgning om økonomisk støtte fra Fonden kan ske på et hvilket som helst tidspunkt og fremsendes til Fondens sekretariat på mail: info@dendanskemaritimefond.dk.

De indkomne ansøgninger behandles periodevis, fire gange om året, på Bestyrelsens møder.

Fondens målsætning fastsætter, at støtte gives inden for følgende områder:

1. Produkt- og forretningsudvikling, herunder industriel produktudvikling, udvikling af innovative prototyper, forretningsudvikling, koncept- og systemudvikling, og at støtten sker igennem et lån på op til 50 % af projektets omkostninger.

2. Forskning, herunder anvendt forskning indenfor teknologi, forretningsudvikling og udredning, at forskningen skal være inkluderende og gerne skabe basis for bedre samarbejde, og at forsknings projekter skal danne basis for almen vidensdeling.

3. Uddannelse, herunder ny- og videreudvikling af uddannelser, videreuddannelse af medarbejdere i Det Blå Danmark og rekrutteringskampagner.

4. Konferencer og andre arrangementer, herunder relevante maritime konferencer, udstillinger, events og møder samt arrangementer, der har et fremadrettet perspektiv, og arrangementer, der er tilgængelige og åbne for deltagelse.

5. Politiske initiativer, herunder initiativer der støtter politiske målsætninger og fremme af Det Blå Danmark internationalt.

Infoboks

Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse med Folketingets lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S. Fondens grundkapital udgøres af 10% af aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S, og afkastet heraf udgør Fondens primære indtægter.

Læs mere her