Den Danske Maritime Fond
Tip en ven    Print

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond er en erhvervsdrivende fond der blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse med Folketingets lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S. Fondens grundkapital udgøres af 10% af aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S, og afkastet heraf udgør Fondens indtægter.

Fonden er stiftet for at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Dette sker gennem økonomisk støtte til forskning, teknologi- og produktudvikling, uddannelse, rekruttering og andre typer af initiativer med maritimt fokus. Der er ikke opstillet nærmere kriterier for, hvilke typer aktiviteter Fonden ønsker at støtte, men ser gerne ansøgninger der er innovative, fremadrettede og forretningsorienterede. Det vil sige projekter som udvikler kompetencerne og konkurrenceevnen i den danske maritime sektor. Bestyrelsen ser således gerne, at uddelingerne tilfalder virksomhedsrelaterede aktiviteter, for herigennem at styrke branchens vækst og medvirke til øget beskræftigelse. 

Pressemeddelelse af den 11. januar 2016:

"Den Danske Maritime Fond afsætter 17 millioner kroner til uddannelsesmæssige aktiviteter i de næste to år.

I september 2015 kunne Fonden meddele; ”100 maritime MBA legater nu uddelt. På blot tre et halvt år har det Blå Danmark fået en regulær saltvandsindsprøjtning!” Fondens Bestyrelse har siden diskuteret, hvorledes dette program skal efterfølges og det er besluttet fremadrettet at udvide aktiviteterne og dermed bedre tilgodese helheden i Det Blå Danmark.

Således har Den Danske Maritime Fond besluttet at afsætte op til 17 millioner kroner til at støtte 6 forskellige initiativer over de næste to år.

Følgende 6 initiativer stilles til rådighed for Det Blå Danmark. 

1.      Fortsættelse af det Maritime MBA program.

o   Dette program er blevet vel modtaget og vil blive fortsat på ændrede betingelser idet Fonden fremover vil dække 50 % af tuition fee. 

2.      Vessel Manager uddannelse på Maskinmesterskolen København.

o   Fonden har støttet udviklingen af dette program og tilbyder nu at støtte de virksomheder der ønsker at sende medarbejdere på denne videreuddannelse. Støtten vil udgøre op til 85 % af tuition fee efter eventuel anden støtte. 

3.      Talentprogrammer. Tilbud til de maritime skoler om udvikling af et talentspor.

o   Uddannelses- og Forskningsministeriet har muliggjort udbud af særlige initiativer for talenter (”Talentbekendtgørelsen”). Fonden stiller midler til rådighed for de maritime skoler til at foretage udviklingen af sådanne særlige programmer.

4.      Fokus på internationalisering.

o   Fonden støtter allerede udlandsophold for de studerende på de maritime skoler og har gjort det gennem flere år. Fonden tilbyder nu også økonomisk støtte til studie- og praktikophold for studerende på masterniveau med maritim vinkel.

5.      Maritime uddannelseskoordinatorer.

o   Fonden tilbyder støtte til etablering af ”Maritime uddannelseskoordinatorer” i forskellige martitime klynger fx Sønderjylland (Esbjerg), Fyn, Sjælland (København). Tanken er at søge etableret tilsvarende lærlinge koordinations funktioner for uddannelse af faglærte til den maritime branche som i dag, med succes, fungerer i Nordjylland.

6.      ”Den Danske Maritime Fonds Jubilæumsforelæsninger om fremtiden”.

o   I anledning af Fondens 10 års dag, stiller Fonden midler til rådighed for fem universiteter i Danmark til afholdelse af en åben gæsteforelæsning med en international anerkendt og førende akademisk personlighed indenfor et udvalgt emne af særlig interesse for Det Blå Danmark.

Alle aktiviteter skal interesserede fra Det Blå Danmark ansøge Fonden om efter Fondens normale praksis. Fonden håber Det Blå Danmark vil tage godt imod initiativerne og gøre god brug af dem.

Den Danske Maritime Fond, 11. januar 2016."

 

Bestyrelsen pr. den 1. juli 2015, fra venstre:

Søren Jespersen, administrerende Direktør for Mols-Linien A/S.

Jacob Meldgaard, CEO, TORM A/S.

Næstformand Jenny Braat, Direktør for Danske Maritime.

Formand Tommy Thomsen, Direktør og CEO for IFU, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande.

Knud Degn Karstensen, Direktør, Karstensens Skibsværft A/S.

Andreas Nordseth, Direktør for Søfartsstyrelsen (ikke med på billedet).

 

 

Produceret af Adapt A/S