Den Danske Maritime Fond
Tip en ven    Print

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond er en erhvervsdrivende fond der blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse med Folketingets lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S. Fondens grundkapital udgøres af 10% af aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S, og afkastet heraf udgør Fondens indtægter.

Fonden er stiftet for at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Dette sker gennem økonomisk støtte til forskning, teknologi- og produktudvikling, uddannelse, rekruttering og andre typer af initiativer med maritimt fokus. Der er ikke opstillet nærmere kriterier for, hvilke typer aktiviteter Fonden ønsker at støtte, men ser gerne ansøgninger der er innovative, fremadrettede og forretningsorienterede. Det vil sige projekter som udvikler kompetencerne og konkurrenceevnen i den danske maritime sektor. Bestyrelsen ser således gerne, at uddelingerne tilfalder virksomhedsrelaterede aktiviteter, for herigennem at styrke branchens vækst og medvirke til øget beskræftigelse.

Seneste rapporter:

Søfartsstyrelsen har lavet en analyse af markedspotentialet for etablering af virksomheder der udfører ”teknisk management” i Danmark. Dette med baggrund i anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark om at realisere det uudnyttede potentiale som fortsat findes i Det Blå Danmark, således at sektoren i endnu højere grad kan skabe vækst og varige job i landet.

Rapporten kan ses her: Rapport

 

Simac og MarCore har gennemført en markedsanalyse beskrivende behov for en skibsinspektøruddannelse.

Rapporten kan ses her: Rapport

 

 

Produceret af Adapt A/S