Den Danske Maritime Fond
Tip en ven    Print

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond er en erhvervsdrivende fond der blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse med Folketingets lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S. Fondens grundkapital udgøres af 10% af aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S, og afkastet heraf udgør Fondens indtægter.

Fonden er stiftet for at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Dette sker gennem økonomisk støtte til forskning, teknologi- og produktudvikling, uddannelse, rekruttering og andre typer af initiativer med maritimt fokus. Der er ikke opstillet nærmere kriterier for, hvilke typer aktiviteter Fonden ønsker at støtte, men ser gerne ansøgninger der er innovative, fremadrettede og forretningsorienterede. Det vil sige projekter som udvikler kompetencerne og konkurrenceevnen i den danske maritime sektor. Bestyrelsen ser således gerne, at uddelingerne tilfalder virksomhedsrelaterede aktiviteter, for herigennem at styrke branchens vækst og medvirke til øget beskræftigelse.

 

 

Billedet: Fredag den 22. november 2013 afholdte Danske Maritime, Danmarks Rederiforening og CO Industri en konference på Christiansborg under overskriften "Det Blå Danmark - fra vækstplan til virkelighed". Den Danske Maritime Fond overrakte på dagen diplomer til 5 udvalgte modtagere af støtte fra Fonden, ved Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand og Michael Dithmer, Departementschef, Erhvervs og vækstministeriet. De udvalgte modtagere af diplomet gik til, 1: Global Gravity, der har udviklet et system, Tubelock, til opbevaring, transport og håndtering af borerør. 2: Mekanord, der har udviklet et kompakt letvægtsgear i komposit. 3: Haldor Topsøe, der har udviklet et miljøvenligt brændstof, OBATE. 4: Viking Life-Saving Equipment, der har udviklet et nyt evakuerings- og redningssystem. Det 5. diplom gik til Seago Line der er modtagere af Fondens MBA Legat nr. 50. 

 

Billedet er fra arrangement i Skibsteknisk Selskab den 7. oktober 2013 afholdt hos IDA, hvor 8 konkrete udviklingsprojekter, støttet af Fonden, blev præsenteret.

Artikel

Præsentationer

 

Øvrige arrangementer:

Fonden afholdt "The Maritime Researchers Day" på CBS den  28. maj 2013, hvor 22 forskningsprojekter blev gennemgået.

Overview of ongoing projects

Præsentationer fra dagen

 

Seneste rapporter: 

CBS, Det maritime erhvervs ønsker til forskningsaktiviteter ved CBS Maritime.

Rapport

 

DTU og SDU, Beslutningsstøttesystem til beregning af skibes energiforbrug, røggasemissioner samt eksterne omkostninger.

Pressemeddelelse

 

DTU, MEK og Force Technology, Forskningsprojekter ved Dansk Center for Maritim Teknologi:

DCMT afslutningsrapport

 

DTU, Fremtidens maritime ingeniøruddannelse:

DTUs introduktion

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse

Rapport

Produceret af Adapt A/S